התחברות לאתר
שלום אורח,
אנא הכנס את פרטיך:
אימייל  נא להזין את כתבות האימייל שלך על מנת להיזדהות למערכת
סיסמא  נא להזין את הסיסמא שלך על מנת להזדהות במערכת
לקוח חדש |  שכחתי סיסמא
יד 1

ניתוח ובדיקת הערכות שווי חברות

הצורך בהערכת שווי חברות ועסקים חיוני מאוד ונועד למטרות שונות ולמגוון צרכים. אחת החשובות היא לצורך ביצוע עסקאות בדרך של רכישת חלק מהעסק או כולו, כניסה להליך שותפות או מיזוג ועוד. מכירה, למשל, יכולה להיות במזומנים, בדרך של החלפת מניות, בשתי  הדרכים גם יחד ובשיטות אחרות. מיזוג שתי חברות בעלות תחום פעילות זהה או נושק ייעשה על ידי החלפת מניות או תשלום של צד אחר לשני או בדרכים אחרות. הבסיס על פיו נעשות העסקאות הוא, בין  היתר, הערכות השווי של החברות. הערכת שווי כוללת גם מוניטין שיש לו ערך כספי.

מטרות נוספות להערכת שווי

סיבה אחרת היא צורך ברה ארגון בחברה. כאשר ערך העסק יורד ביחס לבדיקה קודמת מבקשים לנתח את הסיבות לירידת הערך ועל פי הנתונים ניתן לקבל החלטות על הורדת עלויות בדרך של קיצוצים בכוח אדם ובעלויות אחרות, על הגברת שיווק ומכירות ועוד. ניתן לבצע מספר שינויים בו זמנית כדי לקבל ייעול רוחבי ומקסימאלי. בני זוג או שותפים הרוצים להיפרד מבקשים לדעת שווי אמיתי של הרכוש בכדי לחלקו ולהגיע להסכמות. עסקים הרוצים להעניק אופציות לעובדים ונושאי משרה קובעים את כמותם גם על בסיס של שווי  החברה ומניותיה. בעסקאות שונות נדרש תשלום מס ורבים מעוניינים לדעת מראש את שווי החברה. עסקים רבים משתמשים בכספי הלוואות, באשראי, ובכספים אחרים ומנהליהם היו רוצים לדעת את היחס בין גודלם לשווי  החברה ולהיות בטוחים שהאיזון בין ההתחייבויות הכספיות לשווי העסק הינו סביר.

פרמטרים להערכת שווי

הערכות שווי של חברות נעשה על פי נתונים שנמסרים ומוזרמים לרואי החשבון ונכללים בהם פרמטרים רבים. אחד החשובים, כמובן, הוא הערך הנומינאלי כפי שהנתונים מראים. על פיהם מחשבים מכפילי רווח נקי, רווח תפעולי, מכפילי מכירות וכדומה. בנוסף, נלקחים בחשבון פרמטרים של ותק העסק, מוניטין,  צבר לקוחותיו, תזרים המזומנים, עורף ויכולת כלכלית, יכולתו לגייס כספים, צוות הניהול והעובדים וכדומה. אולם, יש פרמטרים אחרים שמשקפים הערכות. לגבי תחום הפעילות. האם הוא נשען על תחום אחד או יותר? האם הוא מיצה עצמו או הוא בתחום מתפתח? מהן התכניות העסקיות העתידיות, החזון? וכדומה.

הערכת שווי מקצועית

פרמטרים אחרים שניתן לכלול בהערכות הוא ערך נכסים אשר נמצאים בבעלות העסק. לעיתים, שווי הנכסים רב יותר מהעסק עצמו ומשקיעים רוצים לרכוש את העסק במטרה לקבל  לידיהם את הנדל"ן השייך לו. מדדים אחרים הם שווי עסקאות דומות שנעשו בתחום שכולל אלמנטים של גודל חברה תחום פעילות ועוד. משרד רואי חשבון מקצועי משקלל את כל הנתונים הללו ועל פיהם מעריך את שוווי העסק. מומלץ לפנות למשרד רואי חשבון המתמחה בתחום, ושיעניק שירותי ייעוץ בענייני מס. הערכת שוווי למטרות עסקיות מורכבות חשובה מאוד וחייבת להיעשות במלוא תשומת הלב. החלטות קריטיות נעשות, בין היתר, על פיה.